Home

Welkom op de website van praktijk Codans

Praktijk Codans biedt professionele begeleiding bij individuele problematiek van volwassenen en kinderen, en bij problematieken in de relationele sfeer of binnen een gezin. Ieder mens kan op bepaalde momenten in zijn of haar leven problemen ervaren. Je hebt last van spanningen, onzekerheid of aanhoudende gevoelens van somberheid. Je loopt vast in je relatie met je partner, je kinderen of met je ouders. Een conflict met een dierbare heeft geleid tot een contact breuk en je zou die graag willen herstellen, maar je weet niet hoe …

Wanneer het niet lukt om alleen of samen met iemand uit je naaste omgeving oplossingen te vinden kan het helpend zijn om professionele hulp in te schakelen. Als therapeut kan ik vanuit mijn deskundigheid met u meekijken welke invloeden en factoren er mee spelen in het probleem zoals u die ervaart, en meedenken welke mogelijkheden er zijn om hier (wellicht op een andere manier) mee om te gaan.

Ik geloof erin dat ieder mens bronnen van herstel kan aanboren die leiden tot meer bewegingsvrijheid, hoe vast we ons ook voelen zitten in het web van de gegevenheden van ons bestaan.