Werkwijze

Samen met u breng ik in kaart wat u als probleem ervaart en wat hierop van invloed is.

Afhankelijk van het probleem en/of de mogelijkheden tot verandering, stel ik u vervolgens een “plan van werken” voor.

De werkwijze kan zowel individueel als relatie gericht zijn.

Ik ben als contextueel therapeut “meerzijdig partijdig” opgeleid.

Dit houdt in dat ik, ook al werk ik alleen met u als individu, altijd ook de belangen van andere betrokkenen uit uw omgeving (context) in het oog houd.

Het betekent dat ik “niet voor de één of voor de ander ben”, maar er van uitga dat ieder individu recht heeft op zijn eigen mening en aandacht verdiend om gehoord te worden.

Ook wanneer er gekozen wordt voor een individuele begeleiding kan het soms wenselijk zijn om op een gegeven moment andere betrokkenen of familieleden uit te nodigen. Ik overleg een dergelijke uitnodiging altijd zorgvuldig met u.