Voor wie?

Afhankelijk van de hulpvraag werk ik met individuen (zowel volwassenen als kinderen), met relaties en gezinnen.

Problemen die binnen mijn mogelijkheden van begeleiding passen zijn bijvoorbeeld:

  • relatieproblemen (partners, ouders-kinderen, kinderen onderling);
  • echtscheidingsproblemen (verwerking echtscheiding, gedeeld ouderschap, samengesteld gezin);
  • identiteitsproblemen (onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens, worstelen met geloofsidentiteit);
  • moeite met grenzen aangeven, niet goed weten waar je voor staat;
  • generatieconflicten (contact herstel bij breuken binnen het gezin of de familie, het aangaan van gesprekken naar “dialoog”);
  • verwerkingsproblematieken (het stagneren van rouw na het verlies van een dierbare door scheiding of dood, begeleiding van relaties of gezinnen in het samen afscheid nemen);

De therapie is geschikt voor iedereen die wil zoeken naar een passende manier om met zichzelf, de ander en het leven om te gaan op een wijze die zowel jezelf als de ander “recht” doet.